Variert tursti i fantastisk kystlandskap

Fjellknauser og blankskurte svaberg, løvskog og nydelige strender, idyllisk kulturlandskap og fine utsiktspunkt – alt dette møter deg om du legger turen langs den varierte kyststien i Bamble.

Kyststien i Bamble er ca. seks mil lang og dekker hele strekningen fra Stathelle til Fossing på grensen til Kragerø. Stien følger stort sett kystlinjen gjennom hele kommunen og i turbeskrivelsen på Visit Bamble sine nettsider er den delt opp i seks etapper.

Les mer om kyststien i Bamble

Kyststien 4

Forslag til dagsturer

– Vi valgte å dele strekningen inn i seks ruter slik at hver etappe er en passe dagstur. Dessuten har hver av rutene parkeringsmuligheter i begge sine ender, forteller Steinar Skilhagen, som er med i Bamble Turlag.

Etter at stien var ferdig etablert høsten 2012 har Skilhagen og andre idealister i turlaget utviklet og forbedret stien med trapper og rekkverk i bratte partier, og gangbaner i vått og myrlendt terreng.

Les mer om andre turopplevelser i Bamble

Foto VisitGrenland
Foto VisitGrenland

Det mest slående ved kyststien i Bamble er nok det varierte landskapet, forteller turentusiasten oss.

Kyststien Fotograf MaxEmanuelson

Vi valgte å dele strekningen inn i seks ruterslik at hver etappe er en passe dagstur, forteller Steinar Skilhagen.

Kyststien

Mangfoldig landskap

– Det mest slående ved kyststien i Bamble er nok det varierte landskapet man kan oppleve langs ruten. Her kan du vandre langs svaberg, nærmest helt ned i sjøkanten, gjennom sjarmerende trehusbebyggelse i små kystbyer som Stathelle og Langesund. Men topografien her er slik at du også vandrer i kupert skogsterreng og høydedrag med flott utsyn, sier turentusiasten.

Han forteller at man på kyststien vandrer gjennom flere naturreservat og Gea Norvegica Unesco Global Geopark, som er kjent for sin spesielle geologi. Den kalkholdige grunnen i deler av området har resultert i en rik og sjelden flora langs ruten. Geoparken har geolokaliteter i Telemark og Vestfold og er med på UNESCOs lister over områder med unike geologiske historier.

Les mer om Geoparken i Bamble

Stien, som er merket med blått, er utrustet med infotavler og detaljerte kart flere steder langs hver av etappene. Under kan du lese mer om hver av stiens seks etapper.

Kyststien 3

Etappe: Stathelle–Langesund

Store deler av denne etappen går langs veier og gode stier. På Stathelle henger kyststien i Bamble sammen med kyststien i Porsgrunn, og starter ved bunnen av trappa fra Breviksbrua når man kommer til Stathelle. På turen går man bl.a. gjennom Røsskleiva naturreservat - et populært friluftsområde med et stort nettverk av stier og med lysløype. Området er vernet på grunn av sin kalkfuruskog og har en rik flora med mange sjeldne arter.

Se detaljert rutebeskrivelse >>

Kyststien

Etappe: Langesund–Rognstranda

Denne delen av stien er gjennomgående lett og grei å gå, men er til dels noe kupert. Langesund er vel verd å rusle litt rundt i før man begir seg inn på stien. Store deler av stien går gjennom naturreservater, så det er viktig å følge de regler som gjelder for slike områder. Etter vandring i kupert terreng kommer man Rognsåsen - helt i kanten av det geologisk interessante Oslofeltet og med super utsikt over skjærgården.

Se detaljert rutebeskrivelse >>

Rognstramda Camping

Etappe: Rognstranda–Åby

Gjennomgående lett og grei å gå, stort sett på skogsti. På Trosby er det butikk og her går også veien ut til Kjønnøya - en fin avstikker med fin natur, koselige veier og hus. På første del av etappen går man bl.a. forbi to idylliske isdammer. Det er også fint å gjøre et stopp på Rakkestadstranda - ei langgrunn sandstrand og en av Bamblekystens små gjemte perler

Se detaljert rutebeskrivelse >>

Fotograf MaxEmanuelson
Fotograf MaxEmanuelson

Etappe: Trosby-Valle

Denne delen av kyststien er grei å gå, uten store høydeforskjeller. Tidvis går stien helt i vannkanten over gangbaner. Spesielt fortjener strekningen fra Trolldalen til Breisand med rette betegnelsen en perle på kyststien. Her kan man studere geologiens mysterier og samtidig nyte en storslått utsikt over vannet rett ut mot Stråholmen.

Se detaljert rutebeskrivelse >>

IMG_2797

Etappe: Valle–Fossing

Denne etappen av kyststien er også gjennomgående grei å gå, uten store høydeforskjeller. På grunn av Bambles topografi er det på relativt store deler av strekningen ikke mulig å la stien gå helt i vannkanten. I stedet kan man gå på koselige stier gjennom skogen, mesteparten gamle stier brukt i uminnelige tider.

Se detaljert rutebeskrivelse >>

Aktiviteter