Straand Hotel - solide tradisjoner i fem generasjoner

Trivsel og tradisjoner har alltid preget det hyggelige miljøet på Straand. Dette er tatt vel vare på også ved den senere tids utvidelser. En helt spesiell atmosfære finner man i ”gamlehotellet”, som fremdeles lever videre sammen med det nye som er kommet til.

Hadde de solide tømmerveggene i disse trivelige stuene kunne tale, ville de hatt mangt å fortelle om tidligere tiders liv og virksomhet. Straand har en interessant og fargerik fortid som dagens vert Sigmund Straand både er stolt av, og føler seg forpliktet til å føre videre.

Det var en gang…

Vi må 5 generasjoner og 155 år tilbake i tiden – til 1864 – for å finne grunnlaget for dagens omfattende virksomhet på Straand. Da kjøpte Sigmunds tippoldefar, Olav og hans kone Kari, øvre og nedre Straand. Det de to overtok var for husmannsplass å regne, med en beskjeden stue og en flekk jord med mye stein og kratt.

Beliggenheten var derimot vakker i bakkene ned mot innsjøen Nisser. Olav og Kari var et meget arbeidsglad par, som med ungt livsmot så framtidsmuligheter også ut i fra datidens forhold. Ved siden av å rydde plassen til et mønsterbruk, overtok Olav skysstasjonen i Vrådal. Med dette ble Straand raskt et viktig sentrum for all slags transport og mye av det som ellers skjedde i bygda. Selv om turismen på 1800-tallet ennå ikke hadde nådd til denne delen av Telemark, var Vrådal et viktig knutepunkt for veifarende.

Olav og Kari Straand
Olav og Kari Straand

Hos Kari og Olav ble alle tatt vel i mot, selv om plassen må sies å ha vært ytterst beskjeden i den første skysstasjonen, som for øvrig fremdeles er å finne på hotellområdet. Denne besto av kjøkken og stue i første etasje, samt et trev eller hems over dette igjen.

Overnattingsgjestene ble plassert i stua, vertskapet sov på kjøkkenet, mens de som var i tjeneste hos Olav og Kari hadde sitt tilhold på trevet i de første årene. Når det var mange folk på farten, det kunne være både agenter, sorenskriver og annen ”øvrighet”, sier det seg selv at fra tid til annen kunne være nokså trangt om saligheten. De reisende foretrakk imidlertid å ha det trangt på Straand framfor å finne et annet husvære. En viktig årsak var at Kari og Olav allerede den gang hadde skapt en egen trivsel på stedet. I tillegg var Kari viden kjent for sin gode mat, og kaffen på Straand var nærmest berømt på den tiden.

Gamle Straand 002

I årene fram mot århundreskiftet var Straand i stadig vekst. Nye bygninger ble reist og i stallene kunne det være opptil 15-16 hester i spilltauene. Foruten å være Vrådals eneste hotell i mange år, fikk stedet etter hvert også andre viktige funksjoner. Det var ”doktordager” for bygdas folk og her møttes ”skriver, fut og folket til ting” når det var aktuelt.

Kari og Olav la grunnlaget for en virksomhet der blikket alltid var rettet framover mot nye muligheter. På denne måten etterlot de seg en rik arv til de etterfølgende generasjoner. Miljøet på Straand bygget de opp til et begrep som er fulgt opp av de som kom etter – like til i dag.

Gamle Straand 058
Gamle Straand 043

Mot nye mål

Kari og Olavs sønn, Johan, ble neste generasjon på skysstasjonen. Han overtok stedet etter sine foreldre i 1902. Hans kone, Sigrid, hadde erfaring fra annen pensjonatdrift og med det ble det ny fart i hotelldriften. Det var i Sigrid og Johans tid at feriegjestene begynte å innfinne seg for alvor, og da naturlig nok først og fremst om sommeren.

I 1924 ble Straand rystet av en liten katastrofe. Da brant hotellet, som var bygget i sveitserstil, ned til grunnen. Som den handlekraftige mannen Johan var, satte han imidlertid omgående i gang med å bygge nytt. Og allerede året etter, til jul, sto det nye hotellet i stabburstil klar til bruk. Med sine solide tømmervegger og tradisjonsrike Telemarkstil er dette fremdeles en sentral del av dagens moderne storhotell på Straand. Sammen med Sigrid førte han arven videre etter de beste Straand-tradisjoner. Han gikk raskt i gang med utbygging av hotellet som nå fikk fem rom og to stuer i første etasje og ti rom i etasjen over.

Straand bilruter
Straand bilruter

I enda større grad enn sin far hadde Johan mange jern i ilden. Foruten å drive skysstasjon og tømmerkjøring, drev han mye med handel og ervervet seg flere større eiendommer. Som skysstasjonsholder opplevde han den nye tid, og i 1919 kjøpte han sammen med 2 slektninger den første bilen i Vrådal. Han så meget vel at det bare var et tidsspørsmål før bilen ville komme til å dominere både person- og godstransport. I 1929 anskaffet han derfor den første lastebilen og sørget også for rutekonsesjon i området. Senere etablerte han fast rute mellom Vrådal og Skien. Denne delen av hans og familiens virksomhet ble utviklet til ”Straand Bilruter”. Med det som har skjedd av sammenslåinger på transportområdet de senere årene er dette Straand-engasjementet nå en del av Telemark Bilruter.

Quality Straand Hotel, Vrådal

Siden 1973 har hotellet utviklet seg raskt, og det framstår i dag som et av Telemarks største og beste hoteller.

 

Mot vår egen tid

Sentralt i hans livsverk sto fedrearven på Straand som han med dyktighet hadde ført videre og som han overlot til tredje generasjon ved sin sønn Sigmund, som sammen med sin kone, Jorunn, overtok driften i 1948. Som en naturlig følge av utviklingen på Straand satset Sigmund under krigen på utdannelse ved hotellfagskolen. Det var med entusiasme og energi han gikk inn i oppgaven med å føre to tidligere generasjoner livsverk videre inn i den nye tid med gryende masseturisme i begynnelsen av 1950-årene. Dessverre skulle Sigmunds arbeidsdag bli så altfor kort, han ble brått revet bort midt i sin travle arbeidsdag i 1960, bare tolv år etter at han hadde overtatt virksomheten.

Pub på historisk grunn: Johan Straand viser fram hotellets eldgamle stabbur, som han har innredet som pub. Foto: Flemming Hofmann Tveitan
Pub på historisk grunn: Johan Straand viser fram hotellets eldgamle stabbur, som han har innredet som pub. Foto: Flemming Hofmann Tveitan

Da hadde imidlertid hans sønn, Johan, allerede bestemt seg for å føre familietradisjonene videre selv om han den gang var ganske ung av år. Etter å ha tatt hotellfagskolen og skaffet seg erfaring bl.a. fra Park Hotell i Sandefjord overtok og kjøpte han så Straand av sin mor i 1973. Siden 1973 har hotellet utviklet seg raskt, og det framstår i dag som et av Telemarks største og beste hoteller. Etter flere utvidelser på 70- og 80-tallet og videre inn i det 21. århundre, har hotellet i dag 125 værelser, stor restaurant, dansebar, pub, pianobar, svømmebasseng, trimrom, salonger, vinkjeller og ikke minst en stor og velutstyrt konferanseavdeling.

Etter tre år på Norsk Hotellhøyskole i Stavanger, og flere års praksis på forskjellige hotell, kom i 2008 Johans sønn, Sigmund, inn i bedriften. Dermed var 5. generasjon på plass som ny daglig leder.

Medlem av De Historiske Hotel og Spisesteder

Fra 1.januar 2019 har Straand Hotel blitt en del av De Historiske Hotel og Spisesteder.  Det blir en ny og spennende reise med fokus på de gamle gode verdiene varme og gjestfrihet.

Historie