En kulturhistorisk tur til flyvrakene på Skorve

Seljord fikk òg merke den tyske okkupasjonen. Det skjedde flere alvorlige episoder, men flystyrtene på Skorve blir nok husket som det mest dramatiske. Da kom verdenskrigen mye nærmere, og den traff et lite bygdesamfunn på en oppskakende måte.

Tur med Seljord Sogelag til Hestnutan og det tyske flyvraket på Skorve 4. juli 2010. Foto Odd Vidar Rui.
Tur med Seljord Sogelag til Hestnutan og det tyske flyvraket på Skorve 4. juli 2010. Foto Odd Vidar Rui.

Reisetips

Sjekk ut disse lenkene og planlegg din ferietur til Seljord og Telemark

Se flere ferietips og pakker i Telemark på visittelemark.no

!Operasjon "Crupper 5"

Den første ulykken skjedde 9. september 1944. På den britiske RAF-basen Leuchars nord for Edinburgh tok et bombefly, B-24 Liberator, av med kurs for Norge. Om bord var det et mannskap på 11 amerikanske soldater, med John O’Hara, 22 år, som sjef. Flyet var lastet med våpen og utstyr til hjemmestyrkene ved Hønefoss, Distrikt 14.2.

Flyet fløy lavt over Nordsjøen, og ved 23-tiden kom det inn over Seljord. Det holdt en høyde på ca 1300 meter. Ved Langfjellhaddin sør for Gøysen stikker en bratt fjellvegg opp. Flyet slo rett inn i fjellveggen med et fryktelig smell, og flammene blusset opp av bensin og olje som tok fyr! Alle soldatene omkom på stedet. Hva var årsaken til flystyrten? Noe endelig svar har en aldri fått. Det er antydet motorsvikt, instrumentfeil, tekniske vanskeligheter eller nedising.

B-24 Liberator War Bride
B-24 Liberator War Bride

Dropp-plassen Gullknappen

Flyet var ventet til dropplassen kalt "Gullknappen" (også kalt dropplass nr. 3) som lå 2-3 kilometer nord for fjellet med samme navn. Hovedkvarteret for gruppen som skulle ta imot flyslippet, lå oppunder sørsiden av dette fjellet. Dette hovedkvarteret rommet også radiostasjonen "Greenfinch" som kommuniserte med "Home Station" (London) bl.a. i forbindelse med flyslippaktiviteten. Forut for slike flyslipp ble det gitt særmelding over London Radio, slik at hjemmestyrkene i området skulle få tid til å forberede mottaket av utstyret.

Særmeldinger over London Radio ble alltid gitt i kode, slik at bare de det gjaldt skulle forstå hva det dreide seg om. Særmeldingen for dette flyslippet, som ble omtalt som særmelding nr. 84, var: "Full som bussen". Engelskmennene brukte kodenavnet "Crupper 5" for denne operasjonen.

Rester fra det britiske flyvraket Liberator
Minnesmerke for den britiske flyulykken fra 9. september 1944
Minnesmerke for den britiske flyulykken fra 9. september 1944

Soldatene minnes i Seljord

Noen dager senere ble 11 seljordinger utkommandert til å gravlegge amerikanerne. De ble lagt i en myr nedenfor styrtstedet. Etter frigjøringen våren 1945 kom det det opp et trekors, og Aslaug Høydal skrev et lite dikt:

«Kvil i fred i Noregs jord               

 Kvil i fred der lyngen gror

 Kvil i fred i mosamyr

 Kvil i fred til dagen gryr»                                                                                                

I 1950 ble soldatene gravlagt på en kirkegård i St. Louis i Missouri.

I 1994, 50 år etter ulykken, ble det satt opp en minneplate i ura der flyet styrtet. Samtidig ble det avduket et minnesmerke utenfor Kulturhuset Granvin, laget av Ellen Grøstad. Her står både navn og alder på de omkomne.

Det tyske flyvraket ved Hestnutan. Foto Odd Vidar Rui 4. juli 2010

Det tyske flyvraket ved Hestnutan. Foto Odd Vidar Rui 4. juli 2010

"Herman Stache" treffer Hestnutan

Det skulle bli mer dramatikk på fjellet. 16. oktober 1944 styrtet et tysk fly ved Hestnutan lenger inn på Skorve. Alle om bord, 13 tyskere og 2 norske, omkom. Flyet var på vei fra Berlin til Oslo. Flytypen var en Ju- 52, og bar navnet "Herman Stache" til minne om en flykaptein som falt i 1940. De to norske var Milli Holthe, 34 år, sykesøster fra Levanger, og Kjell Andreas Marthinsen, 20 år. Han var frontkjemper, var blitt såret og var på vei hjem. Faren hans var Karl A. Marthinsen, sjef for Statspolitiet. Han ble likvidert av Hjemmefronten februar 1945.

Flyet skulle lande på Fornebu, men kom helt ut av kurs. Radiokontakten ble brutt, og flyplassene Gardermoen, Kjeller, Rygge og Kjevik ble klargjort for nattlanding. Flykapteinen lot flyet kretse rundt, uten å vite hvor han var.

Fra nordøst slo flyet inn i Hestnutan, ca. 1270 meter over havet. Et voldsomt smell, et inferno av flammer, og store deler av flykroppen og de om bord ble slynget et godt stykke vekk. Deler av flyvraket ble liggende i et lite tjern under toppen. Det tok tre døgn før flyet ble lokalisert.

Informasjonstavle på Hestnutan om det den tyske flystyrten, 16.oktober 1944
Informasjonstavle på Hestnutan om det den tyske flystyrten, 16.oktober 1944

Fra Flatdal ble 25 bygdefolk beordret til fjells sammen med en gruppe tyskere for å bære ned de omkomne. Det ble en stri tørn for å få bårene ned de stupbratte liene. Det var glatt, og mørket falt på.

Frontkjemperen Kjell A. Marthinsen ble gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo under full militær honnør. Tyskerne ble gravlagt på Ekeberg krigskirkegård. Urna etter Milli Holthe ble satt ned på Levanger kirkegård.

I 2011 satte Seljord Sogelag opp en informasjonstavle på Hestnutan der flyet styrtet, i samarbeid med Den tyske ambassaden.

Det er merket sti fra Manndal til Hestnutan, der en fremdeles kan se rester etter flyvraket.

Kivlemøyane
Kivlemøyane

Kivledalen og Skorvefjell

I dette området finner du både flotte turer og mye interessant historie. Fra Seljord sentrum kjører du opp Kivledalen, der du får høre sagnet om Kivlemøyane. Sagnet forteller om presten som mante tre ungjenter i stein i fjellet, fordi de forstyrret messen med sang og spill. Det er satt opp et «kikkeskap» på veien opp, der du kan høre historien og feleslåtten på mobil.

Det er godt merket sti opp til toppen, Gøysen, 1369 meter over havet. Her har du flott panoramautsikt. I dette området skjedde det dramatiske hendelser under krigen.

Aktiviteter