Vannvegens fortellinger

Telemarkskanalen er en unik historisk vannvei fra havet og helt inn til foten av Hardangervidda. Tidligere var det transport av mennesker og varer som var viktig, nå er Telemarkskanalen en turistkanal hvor reiselivsopplevelser på og langs kanalen er det viktigste.

 

Telemarkskanalen har to løp – Bandakkanalen fra Skien til Dalen, og Norsjø-Skien kanalen fra Skien til Notodden. Det er til sammen åtte sluseanlegg i Telemarkskanalen. For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionalpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger».

Vannvegens fortellinger

Vannvegens fortellinger er et prosjekt der kunst, arkitektur og lys brukes som virkemidler for å få frem attraksjonskrafta i landskapet. Den europeiske landskapkonvesjonen er brukt som grunnlag for arbeidet som legger stor vekt på opplevelsen folk har av et sted eller et landskap.

- Den bærende ideen er at tilreisende og folk som bor i området skal oppleve kanallandskapet på en ny måte, forteller Pål Kleffergård i Telemarkskanalen Regionalpark.

Det er Telemarkskanalen regionalpark i samarbeid med vertskommunene som står for gjennomføringen av prosjektet. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med en betydelig pengegave til Vannvegens fortellinger.

Notodden Tinfos
Notodden Tinfos

Hver av de seks kanalkommunene, Tokke, Kviteseid, Midt-Telemark, Nome, Notodden og Skien skal få sin installasjon hvor et av målene er å gjøre stedene mer synlige. Kunsten skal ta utgangspunkt i det enkeltes sted særegenhet og bidra til oppmerksomhet, stolthet og stedsutvikling.

Vannvegens fortellinger skal sette både Telemark og Telemarkskanalen på kartet nasjonalt og internasjonalt gjennom en nyskapende måte å formidle historier og tradisjoner på.

Soria Moria på Dalen
Soria Moria på Dalen
Soria Moria på Dalen

Soria Moria på Dalen

Soria Moria på Dalen er det første delprosjektet og har vært en stor publikumssuksess. Den blinkende badstua i enden av Bandakkanalen har vunnet flere kåringer og priser, og har innfridd over all forventning. Formen på badstua er en tolkning av de skrånede fjellsidene som forsvinner ned i Bandak. Kledningen i trespon er inspirert av lokal byggeskikk, mens det glitrende gullsponet innimellom refererer til overdådig utenlandsk overklasse under etableringen av Dalen Hotel på slutten av 1800-tallet. Badstua er åpen for publikum og er mye benyttet både av lokalbefolkningen og tilreisende.

Soria Moria mottok det prestisjefylte DOGA merket for god design i 2019 og bilder av badstua skulle vært utstilt under Arkitekturbiennalen i Venezia i sommer. Utstillingen er utsatt til 2021 som følge av Covid19.

Det andre delprosjektet i Vannvegens fortellinger er «TRE» på Notodden.

Notodden treet utsnitt

«TRE» på Notodden

«TRE» av den anerkjente kunstneren Erik Pirolt, tar utgangspunkt i Notoddens lokale industrihistorie. I tillegg til å være en del av Vannvegens fortellinger er kunstverket også en del av kommunens prosjekt med en industripromenade langs vannkanten og Norsk Industriarbeidermuseum sitt kunstprosjekt «Ekko».

Det 10,5 meter høypolerte ståltreet blir plassert på en gresskolle ved utløpet av Tinnåa ved Heddalsvannet. Ståltreet representerer jernverkhistorien på stedet og tømmerfløterhistorien til elven som renner forbi. Rundt omkring treet kommer røttene opp av bakken. Røttene holder symboler på Notoddens historie; en turbin for kraften, en vannkanne for kunstgjødsel, et vannspeil for vannveien. Gjennom det blanke stålet speiles Notodden slik byen er i dag, og menneskene som bor i byen. Skulpturen er et monument over skaperkraft, innovasjon og entreprenørskap på Notodden før -og nå.

TRE på Notodden
TRE på Notodden

Kunstprosjektet ble fullfinansiert nå i høst med god hjelp fra både det lokale næringsliv og Notodden kommune.

Målet med kunstprosjektet er å ta i bruk kunst som virkemiddel i stedsutvikling. Stammen på «TRE» har en diameter på 2 meter og vil bli et signalkunstverk, godt synlig i landskapet og gi en ønsket stopp-effekt.

Installasjonen skal gjøre Jernverkstomta til en attraktiv og sosial møteplass som innbyr til lek og aktivitet, så vel som en plass for ettertanke og refleksjon.

Av: Birgitte Gulla Løken

Aktiviteter