Vikingskip – frå fjord til fjell

Til sommeren inntar vikingene Telemark. Fire vikingskip skal gjennomføre en mann-skapstur. Disse er vårt eget Osebergskip «Åsa» fra Telemark, samt «Gaia», «Saga Oseberg» og «Saga Farmann» fra Vestfold.

 

Fire vikingskip langs kanalen og i slusene er en attraksjon i seg selv, i tillegg blir det en rekke arrangementer i tilknytning til besøket.
Det var Kjell Ivar Schia fra Telemark Viking Team som før jul tok kontakt med Tele-markskanalen regionalpark om et mulig samarbeid:

- De ble straks i fyr og flamme og så bare muligheter i besøket, og tok initiativ til flere aktiviteter og arrangementer i forbindelse med turen vår.

Birgitte Gulla Løken, prosjektleder for Vikingveka
Birgitte Gulla Løken, prosjektleder for Vikingveka

Aktiviteter

Siden har det som startet med en mannskapstur utløst et minispell i regi av Nesjar teaterforening på Vrangfoss og marked på Digrenes på Akkerhaugen. Kviteseid byg-detun skal omgjøres til en yrende markedsplass med aktiviteter for folk i alle aldre. Her kan du oppleve vikinger i sverdkamp, lyrelåt, rune rissing, skyte med pil og bue og ta de i vikinglek.

- Det vil foregå masse, og flere steder vil det være anledning for ombordstigning for publikum, forteller prosjektkoordinator Birgitte Gulla Løken, som oppfordrer publikum til å gå inn på vikingveka.no for å lese mer om programmet.

Vikingspelet under Vikingsveka på Telemarkskanalen
Vikingspelet under Vikingsveka på Telemarkskanalen
Vikingspel Foto: Lise Reng
Vikingspel Foto: Lise Reng

En stor logistisk oppgave

Kjell Ivar Schia fra Telemark Viking Team og Olavs Menn legger ikke skjul på at turen krever mye planlegging og han får ikke fullrost slusevokterne:

- Mannskapet på tilsammen på 60 skal ha både mat og hvile og slusing er en ny opplevelse for Vestfoldingene. Heldigvis vet slusevokterne i Telemarkskanalen hva de holder på med og det foreligger for lengst en detaljert plan for logistikken.

Vikingship på Telemarkskanalen

Markering av Skien som fylkeshovedstad

I Vestfold har det i mange år vært en storstilt satsning på Vikinghistorie. Den nært forestående fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark gjør at turen ses på som en «forbrødring mellom de to fylkene». Skipene får med seg gaver fra Tønsberg, Sandefjord og Larvik som overrekkes under en markering av Skien som fylkeshovedstad i det nye fylket. Birgitte Gulla Løken forklarer at markeringen gjennomføres i samarbeid med Skien kommune og utbryter at;

- Vikinger forener de to fylkene og fire skip liggende i sentrum av Skien kan ikke bli annet enn en stor byfest!

Vikingskip på Telemarkskanalen
Vikingskip på Telemarkskanalen

Stor symbolikk

Det ligger mye symbolikk i at Klåstadskipet / «Saga Farmann» deltar. Skipet er i det nye fylkesvåpenet og var lastet med brynestein fra Eidsborg da det ble gjenfunnet i 1893. Klåstadskipet representerer i tillegg til vikingtidsarven, vannveiene og kystkul-turen;.

- Telemarks spennende brynesteinhistorie er skrevet inn i minispelet som settes opp på Vrangfoss og på Kviteseid bygdetun vil det foregå en overrekkelse av brynestein som endelig skal tilbake til Tønsberg som er utgangspunktet for hele turen, avslutter en smilende prosjektleder Birgitte Gulla Løken som gleder seg stort til sommeren.

Aktiviteter