79 år siden Tungtvannsaksjonen på Vemork

28. februar er det 79 år siden den berømte tungtvannsaksjonen – Operasjon Gunnerside på Vemork ved Rjukan. Gunnerside var en av fire sabotasjeaksjoner som bidro til å hindre at naziregimet kunne klare å lage atombombe.

Kraftstasjonen og hydrogenfabrikken på Vemork
Kraftstasjonen og hydrogenfabrikken på Vemork

Det hele startet...

Vinje og Tinn i Telemark var blant de siste områdene i Sør-Norge som falt på tyske hender etter invasjonen 9. april 1940. I Tyskland mente forskerne at tungtvann var et nødvendig hjelpestoff om det skulle være mulig å utvikle en atombombe. Dermed kom Hydros hydrogenfabrikk på Vemork fort i fokus både hos de allierte og hos okkupasjonsmakten.

Atombomben kunne avgjøre krigens utfall. Dette var både en politisk oppfatning og inntrykket de allierte vitenskapsmennene satt med mens krigen var under full utvikling. I USA ble det arbeidet intenst for å fremkalle en kjernefysisk eksplosjon etter andre prinsipper. I Europa var det bare på Vemork at tungtvann ble produsert i større mengder. Dette måtte stoppes...

Fire sabotasjeaksjoner ble igangsatt for å hindre at nazistene fikk tilgang til de nødvendige mengder tungtvann. Operasjon Gunnerside er kjent som en av de meste vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig.

Operasjon Grouse og Operasjon Freshman

Det begynte i mars 1942. En enkelt mann ble sluppet ned for å skaffe etterretninger om produksjonen av tungtvann. Den 19. oktober ble fire andre nordmenn sluppet ned i fallskjerm nær Songadalen, vest for Rjukan. Alle var Rjukan-gutter, og godt kjent i terrenget. De skulle forberede sabotasjeaksjonen, og sendte radiomeldinger til England. «Grouse» (rype) ble gruppen kalt. «Grouse» fikk en slitsom tur frem til sitt planlagte hovedkvarter. Lenge var de uten kontakt med omverdenen inntil en ny akkumulator ble anskaffet til radiostasjonen.

Les også historien om "Den industrielle verdensarven i Telemark"

Bombingen av Vemork
Bombingen av Vemork

Etter en måned, den 19. november 1942, kunne en britisk sabotasjegruppe sendes av sted fra England (Operasjon Freshman). To glidefly skulle frakte 34 mann fra en spesialavdeling, som så skulle angripe tungtvannsanlegget på Vemork, og ødelegge det. «Grouse» skulle forberede landingen på Skoland ved Møsvann.

Motorflyet som trakk det ene glideflyet ble knust mot et fjell på Sør-Vestlandet, og glideflyet styrtet med det. Det andre motorflyet mistet glider nr. 2 og dermed var sabotasjegruppen gått tapt. Noen ble drept i styrten, mens de overlevende ble drept av tyskerne.

Men «Grouse» besto. Riktignok byttet gruppen navn til «Swallow» - svale - og måtte trekke seg langt inn på den øde Hardangervidda for vinteren, men den klarte seg. Guttene levde på reinsdyr. For å skaffe seg de nødvendige næringsstoffene måtte de spise alt på dyrene, til og med innholdet i reinsdyrmagene.

Les også historien om Sam Eyde, grunderen bak Norsk Hydro

Nesten hele Gunnerside teamet samlet i London. Foto: Tronstadsamlingen/NIA
Nesten hele Gunnerside teamet samlet i London. Foto: Tronstadsamlingen/NIA
Tungtvannsaksjonen på Vemork-Operasjon Gunnerside Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Tungtvannsaksjonen på Vemork-Operasjon Gunnerside Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Operasjon Gunnerside

Den britiske overkommandoen var klar over at det norske bakketeamet (Grouse) fra det første sprengningsforsøket hadde overlevd, og besluttet å bygge videre på denne gruppen ved å sende inn seks nye norske fallskjermsoldater fra Norwegian Independent Company no 1. Den 16. februar 1943 landet en ny gruppe på Hardangervidda, seks unge nordmenn som var spesialtrenet for oppdraget. De landet fem mil fra målet, og kom rett opp i et forrykende uvær. Derfor tok det flere dager før den nye gruppen, «Gunnerside», kunne forenes med «Swallow».

Natt til 28. februar lå sabotørene klare i Fjøsbudalen nord for fabrikkanleggene på Vemork, og begynte den farlige og slitsomme nedstigningen. De forserte det ville juvet nedenfor fabrikken, og klippet seg gjennom porten til anlegget. Dekningspartiet gikk i stilling, og sprengningspartiet gikk frem. Sprengladningene ble lagt, og eksplosjonen ødela høykonsentrasjonsanlegget og store mengder verdifullt tungtvann. De tyske vaktmannskapene  merket ingen ting før det hele var over. Men da var gruppen på vei opp mot fjellet igjen, langs den gamle anleggsveien under Krossobanen. Det ble en strabasiøs tur, men alle kom i sikkerhet.

Igjen ble gruppen delt. Sprengningspartiet gikk fullt bevæpnet og i full uniform på ski fra Rjukan over Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen, Østerdalen og over til Sverige. De øvrige spredte seg innover Hardangervidda. Flere tusen tyskere omringet og finkjemmet vidda. Radiostasjonen fortsatte sin kontakt med overkommandoen i London frem til krigens slutt.

Se NRK- dokumentaren om Tungtvannskjelleren

Jakten på tungtvannskjelleren

I 1977 bestemte Hydro seg for å sprenge hydrogenfabrikken etter at produksjonen hadde stått stille i en del år. 40 år seinere - høsten 2017 - startet Norges første industriarkeologiske utgraving. Etter et par intense uker kunne det bekreftes at kjelleren, der tungtvannskolonnene hadde stått, var funnet – og var på det nærmeste intakt.

Se vernebygget over Tungtvannskjelleren slik det skal bygges

Selv om rommet var blitt forandret noe mellom 1943 og nedrivningen av fabrikken i 1977, viser sporene i betong og tegninger fra krigstidens tid det opprinnelige rommet.

Over den historiske kjelleren reises nå et vernebygg og museum som forteller mer om sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig.

I sabotørenes fotspor

27. februar kl. 16:30 - 28. februar kl. 01:00

28. februar 2022 er det 79 år siden den berømte tungtvannsaksjonen – Operasjon Gunnerside – på Vemork ved Rjukan.

Vi møtes kl. 16.30 på parkeringsplassen på Vemork og blir kjørt i buss til Hardangervidda nasjonalparksenter. På Nasjonalparksenteret serveres det reinsdyrgryte, og Tor Nicolaysen forteller om sabotasjeaksjonene rettet mot Tungtvannsproduksjonen på Vemork.

Ca kl. 20.00 setter vi oss på bussen igjen og blir kjørt til Rjukan fjellstue hvor vi spenner trugene på beina og følger sabotørstien til Vemork med Tor Nicolaysen som kjentmann. Vi planlegger å gå over juvet, med forbehold om vær og føre.

I sabotørens fotspor
Historisk reise i "sabotørens fotspor"

Tor Nicolaysen, tidligere eier og driver av Rjukan Fjellstue og personlig venn med flere av sabotørene, er en fjellets mann og har igjennom mange år tilegnet seg stor kunnskap om Rjukan og Kampen om tungtvannet – og formidler historien med en fantastisk fortellerglede. En guidet tur med Tor Nicolaysen er en opplevelse du sent vil glemme.
Fremme på Vemork tar gruppen seg inn i Tungtvannskjelleren på nøyaktig samme tidspunkt som sabotørene gjorde i 1943.

Middag og tur i sabotørenes fotspor: Kr. 1490,-
Kjøp billetter her!

Utstyrsliste:
Truger (kan lånes)
Staver
Fjellstøvler
Bekledning etter forholdene
Drikke og litt mat til turen

Av Trond Åsland

Historie