Holla kirkeruin

På toppen av Hollahaugen på Ulefoss, lå en gang en kirke som var synlig langt av lei. Som mange andre kirker var denne antagelig bygget på restene av et gammelt hov, hvor man i tidligere tider dyrket de gamle norrøne gudene.

Det ble reist en liten kirke på høyden

Det var vanlig skikk å legge de første kirkene til slike steder, for å markere overgangen til den kristne tro. Flere funn av gamle gravhauger i området, tyder på at høyden på Holla har vært hellig for menneskene i uminnelige tider.

Rundt siste halvdel av 1100-tallet ble det reist en liten kirke her på høyden. Skipet var mindre enn 50 kvadratmeter stort, men siden kirken var i privat eie, var dette nok i mange år. Holla kirke ble viet til Santa Maria, og sto i sin opprinnelige form fra den ble bygget, og fram til 1718. I dette året veltet koret ut, fordi det var gjort for dårlig grunnarbeid under byggingen.

Kirken ble gjenoppbygget og åpnet på nytt i 1735. Da var kirken også utvidet, med større skip og nytt og større kor, i tre. Det ble også bygget på sakristi og våpenhus i tre, og sørportalen ble murt igjen.

Restaurering av Holla kirkeruin 1923–25
Oppmuring av sydportal innvendig
Fotograf: Gerhard Fischer
Bildet gjengis med tillatelse fra Riksantikvaren
Kilde: Riksantikvarens arkiv
© Riksantikvaren
Restaurering av Holla kirkeruin 1923–25 Oppmuring av sydportal innvendig Fotograf: Gerhard Fischer Bildet gjengis med tillatelse fra Riksantikvaren Kilde: Riksantikvarens arkiv © Riksantikvaren

Geologien i området er berømt

Holla forteller også historien om den spesielle geologien i området rundt. I hjørnene på kirken ble det brukt stein fra kalksteinsbruddet «Kalkbergja» ved Norsjø. Slik kalkstein finnes også i steinkirken på Nes i Sauherad, og i Romnes middelalderkirke.

På Holla er det vakre utskjæringer i kalksteinen. Denne kalksteinen er veldig spesiell. Den er en rest av den gamle Fen-vulkanen, som var aktiv for 580 millioner år siden.

Utsikt fra Holla kirkeruin  Foto Gunnar Sanden
Utsikt fra Holla kirkeruin Foto Gunnar Sanden

Fra Holla-høyden kan man se ut over stedet hvor Fen-vulkanen lå. Selve vulkanen er erodert bort, men vi finner spor etter tilførselsrøret, altså det røret som førte smeltet magma til overflaten.

Geologien i området er verdensberømt, fordi Fen-vulkanen var den første karbonatitt-vulkanen som ble registrert. Karbonatitter er fellesbetegnelsen på vulkanske kalkbergarter. Det er slike som finnes i Holla kirkeruin. Både Holla kirkeruin og Fen-vulkanen er en del av Gea Norvegica Geopark.

Holla kirkeruin Foto Gunnar Sanden
Holla kirkeruin Foto Gunnar Sanden
Holla kirkeruin Foto Kjetil Haatveit
Holla kirkeruin Foto Kjetil Haatveit

I berggrunnen rundt Holla finner vi også en rekke uvanlige mineraler. Det er dessuten store forekomster av jern i området, og dette dannet grunnlaget for driften ved Ulefos Jernværk, som ble grunnlagt i 1657.

Ulefos Jernværk er fortsatt i full drift, som støperi ved Ulefossen. Ulefossen er regulert i dam og sluseanlegg, og en del av Telemarkskanalen.

Holla kirkeruin  Foto Gunnar Sanden

Lyssatt Holla kirkeruin. Foto: Gunnar Sanden

Kammerherreinne Eleonore Cappelen restaurerte ruinene

Holla gamle kirke var i privat eie, og det var jernverkseier Cappelen som eide kirken da Ulefoss ble rammet av storflom i 1860.

Ulefossingene gikk mann av huse for å redde jernverket fra vannmassene, og som takk bygget Cappelen den nye kirken på Holla, som sto ferdig i 1867. Etter dette forfalt den gamle kirken, og restene ble revet i 1878.

 

Ruinene som sto igjen ble etter hvert restaurert, etter bestilling fra kammerherreinne Eleonore Cappelen. Hun hadde gremmet seg hver gang hun så bort på den vakre haugen, som da var skjemmet av en overgrodd steinruin.

Etter at kammerherreinnen hadde konsultert Fortidsminneforeningen, ble Gerhard Fischer kontaktet. Han var Norges fremste ekspert på middelalder-arkitektur.

Lyssatt Holla kirkeruin Foto Liz Skardal
Lyssatt Holla kirkeruin Foto Liz Skardal

Fischer grov 1,4 meter ned langs grunnmurene, pinna og støpte ny såle. Etterpå ble det etterfylt med stein og grus. Sørøstre hjørne ble forsterket med jernstang, og flere tiltak sikret bevaring av kirkeruinen. Det ble også foretatt en arkeologisk utgraving, og under denne fant man flere rester av lik, som lå tett opp til kirkeveggene.

Restaureringen pågikk i perioden 1923-25, og ble bekostet av Eleonore Cappelen.

Detaljer fra Holla kirkeruin  Foto Gunnar Sanden
Detaljer fra Holla kirkeruin Foto Gunnar Sanden

I 2010 startet en ny restaurering av ruinen, som en del av Riksantikvarens ruinprosjekt. Restaureringen skal sikre at kirkeruinen på Holla blir bevart for ettertiden.

Tekst: Kirsti Arvesen Nesheim 

Historie