Kragerø 350 år!

Foto: Terje Rakke

Kragerø som en av landets største sjøfartsbyer har en lang og rik historie, og en viktig milepæl som feires i år er at Kragerø ble Norges 10. kjøpstad for 350 år siden.

1.6.10. Speciedaler 1654

16. januar 1666 underskrev Kong Fredrik III Kragerøs byprivilegier på København slott. Byprivilegiene gjorde Kragerø til en kjøpstad uavhengig av Skien, med egen overrådmann og byfogd. 19. april 1666 måtte Rådmannen i Skien «nødt og tvungen» lese opp Kragerøs byprivilegier på Rådstuen i Skien. 12. juli 1666 leste sorenskriveren i Bamble Herman Thomesen opp byprivilegiene på «den forordnede Rådstue i den menige Almues Påhør» i Kragerø.

Jernbanen sommer 1968 (1)

- Bli med på feiringen! Kragerø byr på gratis konserter, utstillinger og mange  forskjellige aktiviteter for store og små. 

Kragerø sentrum Eva Christina Skaarup

Kragerø sentrum Eva Christina Skaarup

Jubileumsdagen

Jubileumsdagen 12. juli er den største merkedagen i det store 350 års byjubileet 2016, men festligheter og aktiviteter vil bli holdt gjennom hele året. Opplev gratis konsert med CC-Cowboys eller Vamp i sommer, eller besøk Jubileumsutstillingen Kragerø 350 år – Kragerø i norsk malerkunst 1666 til 2016.

Faktaboks

For nærmere program følg med på www.kragero350.no , www.visitkragero.no eller ta deg en tur innom Kragerø Turistkontor som holder til i den gamle jernbanestasjonen i Kragerø sentrum. Hjertelig velkommen!

-Denne byen burde males!  

Solen av Edvard Munch

"Perlen blant kystbyene"

Kragerø by er omtalt som «Perlen blant kystbyene» av Edvard Munch. «Denne byen burde males!» sa Christian Krohg da han var på besøk i Kragerø. Med godt bevarte gamle trebygninger i trange gater og smug har denne sjarmerende byen trukket til seg kunstnere gjennom lang tid. Utstillingen er gratis og viser en unik samling av over 100 malerier som er skapt i Kragerø.

I anledning av byjubileet ble det skrevet et interessant og innholdsrikt historieverk «Kysten – Skogen – Byen» i tre bind , og det ble også laget en flott Jubileums-Dvd som tar for seg lokalhistorie gjennom mer enn 400 år.

Foto:Terje Rakke

Foto: Terje Rakke

Faktaboks

• Ca. 1590: Kil i Sannidal får kongelig tollbod og utvikles til et ladested med betydelig eksport av trelast, særlig til Holland, Danmark og England. Tolstedet flyttes fra Kil til Kragerø i 1652.
• Ca. 1660 – 1670: Barthebrygga er antakelig Kragerøs eldste bydel.
• 1660-1700: Kraftig byvekst i Kragerø
• 1711: Nesten hele Kragerø by brenner. Bebyggelsen på Barthebrygga er den eneste som står igjen.
• 1783: Kragerø ble et eget hovedsogn
• Ca. 1790 – 1807: «De gylne år» - Kragerøs glansperiode
• 1808: Anton Martin Schweigaard blir født i Kragerø. Han ble professor ved universitetet i Christiania og fikk bl.a. innført fri konkurranse om skipsfarten i Europa, noe som åpnet for norsk skipsfarts storhetstid.
• 1811: Norges første universitet åpnes i Christiania og kjøpmannen Peter Andreas Heuch fra Kragerø er nest største bidragsyter med 15000 Riksdaler.
• 1814: Christian Hersleb Horneman representerer Kragerø i riksforsamlingen på Eidsvoll
• 1857: Kunstneren Theodor Kittelsen blir født i Kragerø. I hans barndomshjem «Kittelsenhuset» i sentrum av byen er det museum.
• 1862: Skåtøy kirke ble bygget og regnes blant Norges største trekirker. 
• 1875: Kragerø er landets sjette største sjøfartsby. Byens flåte besto av 170 skip med en samlet besetning på 1614 sjøfolk.
• 1909: Edvard Munch kommer til Kragerø og arbeider her frem til 1915
• 1927 Kragerø får egen jernbane og ble knyttet til et jernbanenettet innenfor Norge, men også innenfor Europa. (Historieglimt 2005, s. 147). Kragerøbanen fikk dessverre en kort levetid og ble lagt ned i 1988.

Flere viktige årstall finner du på nettsiden til Visit Kragerø eller henvend deg gjerne til Kragerø og Skåtøy Historielag ved flere spørsmål. 

Historie