Marispelet ved Rjukanfossen

Marispelet ved Rjukanfossen er et norsk historisk musikkspel på kanten av juvet, der publikum får oppleve den gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke rikmannsdatteren Mari og fattiggutten Eystein. I 2023 spiller Marispelet ved Rjukanfossen 18.-22. juli, som er den femtende gangen spelet blir satt opp.

Marispelet ved Rjukanfossen Foto: Dag Jenssen
Marispelet ved Rjukanfossen Foto: Dag Jenssen

Inspirasjon fra norsk sagn

Marispelet er basert på sagnet om Mari, skrevet ned av blant annet forfatter Henrik Anker Bjerregaard (1792-1842) i 1822, og har blitt satt opp ved Krokan siden 2005.
Da Gro Synnøve Brekka skrev boka «Kom skal jeg fortelle deg noe» om soger og sagn fra Tinn, ble hun inspirert og fikk ideen om at sagnet om Mari måtte dramatiseres på Krokan, oppe ved Rjukanfossen.

Rjukanforsen Foto :Nancy Bundt
Rjukanforsen Foto :Nancy Bundt

Og historien begynner slik...

For mer enn hundre år siden, da ennå ingen reisende gjennom beskrivelser og bilder hadde gjort verden oppmerksom på naturens rike og forbausende storhet mellom våre fedrelands majestetiske fjell. Den gang øvre Telemarken med sitt høytravende Gaustafjell og sin veldig brusende Rjukanfoss av navnet neppe engang var kjent for våre egne landsmenn, bodde det på gården Fosso i Vestfjorddalen en rik bonde ved navn Ulf.

Ingen i dalen kunne måle seg med ham i rikdom. Hjorder av stort og smått kveg vrimlede på hans støler, alle slags forråd fylte i mengder hans sirlige ombyggede stabbur, og fem blankskurte kobberkjeler sto prangende i hans loftstue som bevis på at han hadde like så mange riksdaler utestående på rente.

Marispelet ved Rjukanfossen Foto :Dag Jenssen
Marispelet ved Rjukanfossen Foto :Dag Jenssen

Han nød også allmuens aktelse i dalen, både for sin formue og fordi han var kjent som en redelig mann, skjønt også stolt og streng. Visstnok lot det seg ikke nekte at han ved alle anledninger, i forsamlinger av dalbøndene, oppførte seg med temmelig myndighet, og at det tydelig kunne kjennes at han anså seg for en hel del bedre enn de øvrige bønder, men dette hadde sin grunn, ikke så mye i hans store rikdom, som av at han regnet sitt slektskap fra de gamle jarler og således ved sin byrd og sin forstand mente å eie et betydelig fortrinn framfor andre. For øvrig var han medlidende og hjelpsom, og mange av hans fattige brødre velsignede ham når han i onde tider rakte dem en velvillig hånd.

Ulf Fosso hadde en eneste datter, den fagre Mari, dalens rike stolthet.

Marispelet ved Rjukanfossen Foto: Dag Jenssen
Marispelet Ved Rjukanfossen Foto Dag Jenssen

Telemarks Romeo og Julie

Historien om odelsjenta Mari som tvangsgiftes, omtales som Telemarks svar på Romeo og Julie, ikledd nasjonal folkedrakt.

Den vakre og sterke Mari er et symbol på noe mer enn bare å kjempe for sin rett til å velge kjæreste. Mari er den uredde unge jenta som våger å sette seg opp mot de som er satt til å styre henne, ikke først og fremst i kraft av sin visdom, men som en følge av den kulturen som rådde her i vårt land den gang.

«Om Mari Fosso er høyrt fortælje. Ho mång ein friar konn havt med hælje. Men upp på Krokan ho hadde ein, som kjærast va utpå alle dei».

Ian Brodie

Naturopplevelse som få scener har

Marispelet utspilles oppe på Krokan med en naturopplevelse som få scener har. Det er fargespill av stakker på naturscenen som er lagt til fjellkanten på Krokan, med et sceneteppe som skuer utover hele Rjukans spektakulære fjellheim.

Men naturopplevelsene stopper ikke her, en helt særegent effekt i forestillingen er det øyeblikket Norsk Hydro, åpner Rjukanfossen. Dette skjer vanligvis kun denne gangen i løpet av året, forutsatt at vannmengdene tillater. I år slippes Rjukanfossen på premieren 18. juli og 21.30 forestillingen lørdag 22. juli. Det går et gufs gjennom både skog og publikum når vannkreftene bølger seg fremover, faller ned fossen, treffer klippene og vanndampen skyter opp over igjen langs fjellet. Teater, levende musikk og naturopplevelse kommer sjeldent så godt sammen.

Les mer om Norsk Hydro, Rjukanfossen og den industrielle verdensarven i Telemark.

Dansebilde fra 2022 forestillingene

Årets forestilling

Marispelet er under konstant utvikling og endring, og i år blir det noen nye sanger komponert at Vidar Ytre-Arne og tekster skrevet av Ingebjørg Lognvik Reinholdt. I tillegg har regissør Linn Olsen gjort noen bearbeidelser i manus.

Rollebesetningen av de proffe er det samme som i 2022, du har Ingebjørg Buen som Mari, Kasper Skovli Botnen som Eystein, Sten Bjørge Skaslien Hansrud som Bjønn, Sigurd Sele som Ulf Fosso og Trond Teigen som prest. Ingebjørg Lognvik Reinholdt fortsetter som sanger, Vidar Ytre-Arne står stødig som kapellmester og Jan Ivar Lund som koreograf.

I år har vi nye i barnerollene, Ylva Grønn Reiso som vesle Mari, Gisle Snarteland som vesle Eystein og Svanhild Haukaas som vesle Bjønn.

For mer informasjon om spelet besøk deres hjemmeside på marispelet.no

Kultur og tradisjon