Vikingveka 2022

Er du interessert i vikingspill og -leker, smedkunst, håndverk, gravhauger, vikingmat eller skipsbygging er det bare å glede seg! Under Vikingveka fra 6.- 21. august blir det en rekke aktiviteter for både store og små.

Vikingtun Foto Anders Kvale Rue
Vikingtun Foto Anders Kvåle Rue

Telemarkskanalen natur- og kulturpark er arrangør og prosjektleder Birgitte Gulla Løken er lettet over at Vikingveka igjen kan gå av stabelen;
- Etter to år med avlysning grunnet korona-pandemien skal Vikingveka endelig arrangeres igjen. Vi gleder oss litt ekstra, og er stolt av programmet som i år setter lokal mat – slik vikingene gjorde det – på agendaen.

Vikingveka Foto M. Kasin Foto
Foto M. Kasin Foto

Gulla Løken forteller at Vikingveka ikke kunne latt seg gjennomføre uten et utbredt samarbeid med vertskommunene og med frivillige aktører. Målet er å gjøre Vikingveka til et stort årlig arrangement som tidlig settes av i kalenderen. Prosjektlederen kan opplyse om flere endringer for årets arrangement. Vikingveka er bl.a. flyttet til etter fellesferien og starter i Kviteseid, og ikke i Tønsberg som tidligere.

Åpning på Kviteseid bygdetun

Åpningsarrangementet, som gjennomføres i nært samarbeid med Vest-Telemark museum, vil foregå på Kviteseid bygdetun, også kalt Kauphamar. Her vektlegges særlig barnevennlige aktiviteter, men det blir også marked, lyrelåt og sverdkamp. For å nevne noe.

For den historieinteresserte kan et foredrag av journalist og historiker Halvor Tjønn anbefales. Tjønn, som har skrevet flere bøker om vikingtiden, vil ta oss tilbake til de tider hvor skandinaviske vikinger og Kiev-Rusriket hadde sterke bånd.

Vikingveka
Vikingveka Foto M. Kasin Foto

Vikingveien

Vestfold og Telemark fylkeskommune har valgt å satse storstilt på vikingtid. Bærebjelken i satsningen er «Vikingveien», som skal bli et sammenhengende konsept fra Borre i Horten, via Mølen i Larvik til Skien by, videre oppover Telemarkskanalen for så å munne ut på Hardangervidda.

Vikingveien skal bli et reiselivsprodukt som skal trekke til seg folk og ha en felles markedsføring ut mot publikum. Hovedutvalgsleder i Fylkeskommunen, Maja Foss Five har stor tro på viking som et trekkplaster;
«Vikinghistorie har et stort potensial, og Vikingveien kan bli et viktig reiselivsprodukt for regionen vår» sier hun.

Vikingveka Foto M. Kasin Foto

I alt er 24 lokaliteter langs Vikingveien utpekt, og disse skal danne infrastrukturen langs vikingveien. Lokalitetene skal utfylle hverandre og formidle ulike sider av regionens rike vikinghistorie. Vikingveka er et arrangement som har nesten hele Vikingveien som arena og Foss Five påpeker at;
«Vikingveka som arrangement passer som hånd i hanske til Vikingveien. Målet med Vikingveien er jo nettopp å formidle kunnskap gjennom opplevelser på en levende måte.»

Les mer om prosjektet Vikingveien

Maja Foss Five
Maja Foss Five

Vikingtid i Telemark

Telemark var sentral i vikingtiden med blant annet eksport av jern og brynestein. Brynestein fra Eidsborg i Tokke kommune har faktisk helt siden 700-tallet vært eksportert til Nord-Europa og er en av Norges aller første eksportartikler.  Brynesteinshistorien blir essensiell i utviklingen av Vikingveien, og binder lokasjonene sammen, da brynestein er funnet under utgravninger både på Kaupang, i Skien og i Tønsberg. Klåstadskipet var også lastet med brynestein da det ble funnet ved Klåstadkilen i Larvik.

Vikingveka Foto M. Kasin Foto
Vikingveka Foto M. Kasin Foto

Jernaldergården på Århus

Jernaldergården på Århus i Skien er en annen av lokalitetene langs Vikingveien. Gården har moderne forsamlingslokaler, et oppusset storkjøkken og uteareal med gravhauger og historie tilbake til vikingtiden.
Under Vikingveka vil Jernaldergården by på lokal mat – ala vikingtiden. Det blir også omvisning på gården og en unik mulighet til å ta Jernaldergården, som på imponerende vis er bygget på dugnad, i nærere øyesyn.

Birgitte Gulla Løken forteller at Telemarkskanalen natur- og kulturpark fremover i større grad vil fokusere på lokal, kortreist mat og at vikingene passer inn i denne satsningen;
- Mennesker har til alle tider satt pris på et godt måltid. Vikingene var ikke noe unntak, og vi har noe å lære av hvordan de utnyttet alt som kunne spises.
På gårdene i Vikingtiden var det kornåkrer, kjøkkenhager, urtehager og mange ulike husdyr.

Gulla Løken kan ikke tenke seg en mer egnet plass enn Jernaldergården til å formidle smaker og historier om Vikingmat. Prosjektlederen avslutter med at hun under Vikingveka skal smake brenneslesuppe for første gang, før hun ønsker folk hjertelig velkommen til dager som vil ose av spennende vikinghistorie.

Jernaldergården i Skien
Jernaldergården i Skien

Program

Kviteseid bygdetun 6. august kl. 1200 – 1600 – Familiedag
Vikingleker, håndtverk, foredrag om vikingtid, matservering og underholdning

Guvihaug 7. august – kl. 1200 – 1600 Vikingdag
Lev som en viking med vikingrelaterte aktiviteter, matservering

Skien, Jernaldergården 10. august – 1600- 1800 En smak av vikingtid
Lokal og kortreist mat, historiefortelling og formidling

Sandefjord, båtbygging 6.-21.august, åpent tirsdag - lørdag kl 1000-1600 – Båtbygging
Et vikingskipsverft hvor du kan prøve øks og vikingtidsverktøy

Tønsberg, Vikingfestival 11.-14. august
Vikingaktiviteter, vikinger og vikingtilbud i hele byen

Borre, Midgaardsblot 17.-21. august
Vikingfestival, ekstremmetall og folkemusikk
For spørsmål kontakt Telemarkskanalen natur- og kulturpark på tlf 450 13168.

Tekst: Telemarkskanalen natur- og kulturpark

 

Kultur og tradisjon