Personvern

        1. Om denne personvernerklæringen

Visit Telemark med partnere respekterer personvern og behandler personopplysninger etter personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Visit Telemark og partnernettsider (Visit Kragerø, Vest-Telemark Museum, Telemarkskanalen, Visit Seljord, Telemarksvegen, Vist Grenland med flere) samler inn og bruker personopplysninger. Visit Telemark, ved markedssjefen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det vil si opplysninger vi mottar når du bruker våre tjenester som nettsteder samt kommunikasjon via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Vi opprettholder strenge sikkerhetsstandarder og prosedyrer med sikte på å forhindre uautorisert tilgang til dine data. Vi bruker ledende teknologier som (men ikke begrenset til) datakryptering, brannmurer og serverautentisering for å beskytte sikkerheten til dataene dine. For alle våre ansatte og når vi ansetter tredjeparter for å yte støttetjenester, vil vi kreve at de overholder våre personvernregler og tillater oss å revidere dem for overholdelse.

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Din fortsatte bruk av våre produkter, applikasjoner, tjenester og nettsteder som er underlagt denne personvernerklæringen, innebærer at du aksepterer alle endringer.

        2. Behandling av personopplysninger på nettsidene

Webredaktørene har det daglige ansvaret for Visit Telemarks behandlinger av personopplysninger på visittelemark.no med underliggende partnernettsteder og telemarkshistorier.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

New Mind Tellus er Visit Telemarks databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av visittelemark.no med undersider og partnernettsider. I tillegg er R8 Edge ansvarlig for utvikling og vedlikehold av telemarkshistorier.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Visit Telemark, New Mind Tellus og R8 Edge som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Visit Telemark, New Mind Tellus og R8 Edge regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

        3. Overføring av personopplysninger til andre land

Vi lagrer dine data på våre sikre servere i Storbritannia og beholder de i en rimelig periode eller så lenge loven krever det. Dine data kan imidlertid overføres til, lagres på og behandles på en destinasjon innenfor eller utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde, av våre partnere eller tjenesteleverandører. Ved å sende inn dine personlige opplysninger, godtar du denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

        4. Nettstatistikk

Visit Telemark samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på visittelemark.no og underliggende nettsteder samt telemarkshistorier.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på nettstedene.

        5. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er inkludert av dette nettstedet (første parts cookies) men også andre eksterne nettsteder kan inkludere cookies (eksempelvis YouTube) på dette nettstedet (tredjeparts cookies). Dette nettstedet benytter Google Analytics til å samle informasjon om brukere slik at vi har mulighet til å kunne tilby best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet. Informasjon hentes fra datamaskiners nettlesere og kan inkludere din personlige IP-adresse, operativsystem, nettleser, skjermoppløsning og tidligere besøkte nettsteder. Vi benytter også cookies til å utføre målrettet markedsføring (eksempelvis gjennom bannerannonsering og annonsering/innlegg i sosiale medier).

Cookies kan settes inn for å huske et besøk (sesjonsavhengige cookies) eller å huske en besøkende for gjentatte besøk (faste informasjonskapsler). De fleste faste informasjonskapsler har en utløpsdato, og vil slettes automatisk etter en gitt periode.

For mer informasjon om informasjonskapsler (cookies) og hvordan du kan administrere disse anbefaler vi nettsidene nettvett.no og Google Analytics

        6. Deling av innlegg

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

        7. Nyhetsbrev

Visit Telemark sender ut nyhetsbrev cirka 2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Make Newsmail er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen kryptert database og slettes når du sier opp abonnementet. Du kan når du måtte ønske avregistrere deg nederst i vårt nyhetsbrev. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

        8. Hvorfor personopplysninger utleveres

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å levere bestemte databehandlingstjenester som vil fungere som våre autoriserte «databehandlere». Eksempler på databehandlere kan for eksempel inkludere leverandører av IT-løsninger eller dataanalyse som behandler informasjon på våre vegne. Vi kan for eksempel bruke tjenester fra tredjeparter til å tilpasse innhold, samle e-poster fra brukere, sende e-post, gi markedsføringshjelp og gi kundeservice.

Våre databehandlere er pålagt å behandle data i henhold til våre instrukser i tråd med denne personvernerklæringen, og de er underlagt relevante konfidensialitets- og sikkerhetsforpliktelser.

I tillegg til de spesifikke opplysningene om personopplysninger som er beskrevet i dette avsnittet, kan vi også utlevere dine personopplysninger der slike opplysninger er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

        9. E-post og telefon i organisasjonen
Visit Telemarks medarbeidere og partnere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

        10. Deltakelse på arrangement i vår regi

Når du melder deg på kurs og arrangementer, lagres informasjon til bruk for administrasjon av det enkelte arrangement og for å ta inn eventuelle avgifter.
Visit Telemarks ansvar: Visit Telemark er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler og foreta og administrere påmelding fra deltakere på kurs.

BDO AS har behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomi og betaling fra eller til deltakere og møtelokaler, regnskap og bokføring, inkludert lagring etter bokføringsregelverk. Dersom det gjelder bruk av personopplysninger som BBDO AS er behandlingsansvarlig for, rettes eventuelle henvendelser om rettigheter etter personopplysningsloven til BBDO AS.

        11. Hvordan oppbevarer vi opplysningene?
Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.

Besøksopplysninger slettes/anonymiseres løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.

        12. Tredjeparters personvernerklæringer
På vår nettside linker vi til tredjeparts nettsteder som ikke drives av oss. Selv om vi forsøker å lenke bare til nettsteder som deler våre høye standarder og respekt for personvern, er vi ikke ansvarlige for innhold, sikkerhet eller personvernspraksis for tredjeparts nettsteder. Vi oppfordrer deg sterkt til å se retningslinjene for personvern og informasjonskapsler som vises på tredjeparts nettsteder for å finne ut hvordan dine personlige opplysninger kan brukes av tredjepart.

 

       13. Endringer i denne erklæringen
Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi inviterer deg til å gjennomgå nyeste versjon av denne personvernerklæringen.
Endringer i personvernerklæringen vil bli publisert på dette nettstedet.
Brukere av dette nettstedet bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.
Vi kan varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen via e-post, vår nettside eller andre meldingssystemer.

Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår.


14.  Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Visit Telemark har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Visit Telemarks systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Visit Telemark ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

        15. Om oss
Nettsiden er eiet og administrert av Visit Telemark og/eller destinasjoner i Telemark.

Visit Telemark er registrert i Norge med organisasjonsnummer 913193423 og besøksadressen er Uniongata 18, Kunnskapsverkstedet, 3732 Skien.

Kontaktinformasjon:
E-post: info@visittelemark.no
Telefon: +47 35 90 00 20