ALFHILD SKAARDAL: Sølvgruvene på Kongsberg er Norges nasjonalskatt

Alfhild Skaardal viser vei i Kongens gruve 2300 meter inn i fjellet - 342 meter under overflaten.Direktøren ved Norsk Bergverksmuseum forteller en eventyrlig historie om 335 år med gruvedrift på Kongsberg - en drift som på det meste sysselsatte 6000 personer i byen.

Alfhild Skaardal Foto: Styrk Fjærtoft

– Jeg er kjempestolt og ydmyk over muligheten til å forvalte denne historien og få formidlet den til kommende generasjoner! Dette er Norges nasjonalskatt, sier Alfhild.

Av: Styrk Fjærtoft

Sesong 2 Telemarkpodden