BRIT MERETE FUNNER: Mytiske Telemark skal lokke turistar

– Me skal bli verdas beste formidlarar for å lokke turistar inn på tunet! Mytiske Telemark kallar me det! Det seier Brit Merete Funner som på slektsgarden Øvre Funner i Hjartdal driv Funnerfellen – produksjon av saueskinnsfellar med historiske, mytiske trykk.

Brit Merete Funner_19.08.2019 -® STYRK FJ+åRTOFT

Næringsdrivande i Hjartdal, Svartdal og Flatdal skal altså fortelje mytar for å trekke til seg folk når nye E134 blir lagt i tunnel mellom Hjartdal og Århus i Seljord. – Tanken er at alle lokale verksemder skal ha si soge og historie knytt til kva me driv på med! Sjølv har Brit Merete ein oldefar som fall for ei heskeleg fin jente – med hale...

Av: Styrk Fjærtoft

Sesong 2 Telemarkpodden