Ellen Sigmond om Vinje, bergarter, fiskevann og 3% matjord

I dagens episode snakker jeg med en helt utrolig sprek 82 åring! Ellen er geolog og har kartlagt hele Vinje!

Ellen Sigmond  Foto:NGU
Ellen Sigmond Foto:NGU

Vi er innom:

  •  Ellens lange og innholdsrike karriere
  • Hvordan hun kom til Vinje
  • En måned ute i felt
  • Inn med sjøfly
  • Hvordan finne det perfekte fiskevannet
  • Viktigheten av å velge riktige grunn når det planlegges idrettsanlegg og bebyggelse
  • Hvordan finne best mulig beite
  • Kun 3% matjord!
  • Med mer

Av Frank Nilsen

Sesong 1 Telemarkpodden