JØRGEN HAAVE: Henrik Ibsen tryllet for kaksene på Venstøp

Jørgen Haave er sannsynligvis den som har størst kunnskap om Henrik Ibsen og hans barndom, oppvekst og familie i Skien, og takket være hans banebrytende forskning bygges nå Henrik Ibsen Museum fullstendig om!

Jørgen Haave Foto: Styrk Fjærtoft

– Henrik Ibsen og familien levde som kakser og menget seg med eliten også etter at de flyttet fra byen og ut til lystgården på Venstøp! Henriks pappa var ingen slem drukkenbolt, men en kar som klamret seg til overklassen på tross av nedgangstider og hard beskatning av brenneriene! Det sier litteraturviteren som etter boka Familien Ibsen nå har blitt førstekonservator ved Telemark Museum. Jørgens funn er grunnen til at historien nå skrives om! Bli med på en oppsiktsvekkende omvisning på lystgården der familien levde som herskap oppvartet av tjenere!

Av: Styrk Fjærtoft

Sesong 2 Telemarkpodden