Nordens Klondyke og Sam Eyde

Hvilke kvaliteter og egenskaper hadde en mann som aldri fullførte 7 klasse og som den dag i dag sysselsetter over 50 000 mennesker? Ifølge Bill Gates kan 2 av 5 som lever i dag takke Sam Eyde for kunstgjødsel og for at de har tilgang til mat! Hvordan klarte Sam Eyde å revolusjonere en hel verden? på rekordtid uten bruk av dagens teknologi?

Eyde ble i Norge oppfattet som entreprenøren og gründeren som drev fram stadig større prosjekter i et ”amerikanisert” tempo. I sin væremåte var han internasjonal, men ga selv mange ganger uttrykk for at det var byggingen av den unge nasjonen Norge som var hans drivkraft.

Som industribygger hadde Eyde en ualminnelig evne til å arbeide og tenke både dagsaktuelt og langsiktig – på samme tid. Han kunne både engasjere seg i de presserende oppgavene innenfor teknologiutviklingen og planlegge finansiering og organisering av prosjekter som måtte finne sin realisering i en ennå usikker framtid.

Eyde hadde ualminnelig stor arbeidskapasitet og handlekraft, og brukte den i så mange retninger at det var uunngåelig at han også ble utsatt for kritikk for å vie for lite tid til noen av oppgavene. Hans sosiale evner var vel utviklet, og han brukte dem til fulle, både sammen med sine medarbeidere, i møte med ledere og arbeidere.

“Se godt på pappa når han er hjemme så dere husker hvordan han ser ut”
— Ulla Von Werner (Kona til Sam Eyde)

Vi er i dagens episode innom:

  • Fullførte aldri 7 klasse
  • Ingen grunn til å være dummere enn andre
  • Teodor Kittilsen og Askeladden (Sam Eyde)
  • I klasse med Newton og Einstein
  • Satte preg på byene
  • Over 50 000 arbeidsplasser i 2018
  • Titanic og US Coast Guard
  • På oppdrag fra Norges bank
  • Skipsreder sønn fra Arendal
  • Verdens arven

Av Frank Nilsen

Reisetips

Oppleve Rjukan-Notodden verdensarv:

Les mer om aktiviteter og attraksjoner på Rjukan og Notodden

Sesong 1 Telemarkpodden