RUI-JENTENE: Arven etter Ingerine og Gurine

Dette er historien om Rui-jentene Ingerine og Gurine Schevenius – to små systrer som stadig bergtek ein heil nasjon med sitt enkle og ekte levesett!

RUI-JENTENE_05.08.2019 -® STYRK FJ+åRTOFT

Lisette Haukelidsæter var næraste nabo til jentene og eig i dag husmannsplassen Rui. Dotter Alice Haukelidsæter tek vare på plassen og hugsar godt då ho som 4-åring fekk kamferdrops av Ingerine på helseheimen. Og Herfinn Haugsevje minnes at han som gutunge fekk servera sterk kaffi av jentene då han leika i dei stupbratte liane over Dalen og Bandak. Høyr historien om Rui-jentene i den enkle stoga der dei budde – fortald av dei tre som på kvart sitt vis kjende Ingerine og Gurine!

Av: Styrk Fjærtoft

Sesong 2 Telemarkpodden